Locatie sponsoravond Stoke City Live

De feestcommissie van het dorpsfeest Goutum, Stoke City Live, nodigt ieder jaar de sponsoren als dank voor hun bijdrage een het grote jaarlijkse spektakel. Ien & Mien is regelmatig de locatie van deze happening.

Dit jaar was de gastspreker Emiel Ratelband. Zonder de bekende (wilde) haren en zonder de donkere bril, ook gaf hij mensen geen hand meer in verband met zijn bekering tot het boeddhisme. Tsjakka riep hij nog wel 😉 en het springen op glas zat ook nog in het repertoire. Een dorpsgenoot was zo heldhaftig dit gewoon te doen. Al met al een hele gezellige avond met enthousiaste mensen.